výuka a výcvik

Provádíme výuku a výcvik na všechny skupiny motocyklů a automobil.

 Výuka probíhá v prostorách budovy “AGRODATU“ (mapa) ve druhém patře v odpoledních hodinách. Kapacita učebny je 10 – 15 osob. Výuka předmětu “zdravotnická příprava“ probíhá přímo v naší učebně pod vedením zkušené lektorky s mnohaletou praxí v oboru .

Uchazeč má možnost zahájit a ukončit  praktický výcvik v místě bydliště, absolvovat jízdy  v dopoledních i odpoledních hodinách včetně víkendů. Obvyklá délka výuky a výcviku je přibližně 2 měsíce.

 

Učební osnovami dle přílohy č.3 zákona 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel:

Počet povinných hodin pro základní výuku a výcvik skupiny B:

Výuka:

 • předpisů o provozu vozidel – 18 hodin
 • ovládání a údržba vozidla – 2 hodina
 • teorie zásad bezpečné jízdy – 10 hodin
 • zdravotnická příprava – 2 hodiny
 • opakování a přezkoušení – 4 hodiny

 

Výcvik:

 • autocvičiště – 2 hodina
 • minimální provoz – 5 hodin
 • střední provoz I. etapa – 12 hodin
 • střední provoz II. etapa – 9 hodin

 Počet povinných hodin pro základní výuku a výcvik pro skupiny AM,A1,A2,A:

Výuka:

 • předpisů o provozu vozidel – 14 hodin
 • ovládání a údržba vozidla – 1 hodina
 • teorie zásad bezpečné jízdy – 6 hodin
 • zdravotnická příprava – 2 hodiny
 • opakování a přezkoušení – 3 hodiny

Výcvik:

 • autocvičiště – 1 hodina
 • minimální provoz – 2 hodiny
 • střední provoz – 10 hodin